Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Sopor slängs i de kärl som finns uppställda vid det gula servicehuset. Matavfall läggs i särskilda papperspåsar, tomma påsar hämtar du i särskild behållare invid soptunnorna. Tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, metall, batterier och restavfall slängs i respektive behållare. Lägg gärna pantburkar i separat behållare. Campingen hanterar endast hushållsavfall. För övrigt avfall och farligt avfall hänvisas till avfallsanläggningen i Mörrum. Följ den lokala anvisningen för källsortering, den finns uppsatt vid sopkärlen. Gäster som inte klarar att följa dessa regler riskerar omedelbar uppsägning.