Ordningsregler2021-12-10T21:12:58+01:00

Ordningsregler

Följande ordningsregler är till för din och våra andra gästers trevnad. Ordningsreglerna finns uppsatta och det är du som gäst som har ansvar för att du tar del av dessa samt följer dem. Brott mot ordningsreglerna innebär att du kan avvisas från platsen. Vi hoppas att ni alla får en trevlig vistelse på vår camping!

Ordningsregler på Ljuvadal camping
Hitta din plats2021-11-08T13:34:22+01:00

Detta är en drop in-camping utan reception, så du letar själv upp en ledig plats. När du kommer parkerar du nedanför entrén och letar sedan upp en ledig plats till fots innan du kör in bland campingtomterna. Därefter betalar du för din plats, se betalningsinformation. Ifall du tillfälligt lämnar tomten ansvarar du själv för markering så att nya gäster förstår att denna tomt redan är upptagen.

Fordon och fartbegränsning2021-12-07T10:53:49+01:00

Fordonstrafik sker i gånghastighet och endast mellan entrén och den egna campingtomten. Bilkörning under påverkan av alkohol är absolut förbjudet. Mellan kl 23.00-07.00 kör vi inte inne på området utan bilen parkeras då vid entrén. Laddning av elbil är inte tillåtet.

Hänsyn2021-12-07T10:51:40+01:00

Respektera andras önskan och visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen. Högt ljud från radio, TV, stereo eller annat oväsen, särskilt nattetid, liksom åverkan eller skadegörelse föranleder till omedelbar avhysning och då sker ingen återbetalning för resterande tid på Ljuvadal. Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Arrangemang i campingens regi eller privata sammankomster kan äga rum på rotundan fredags- och lördagskvällar till klockan 01.00. Information inför respektive tillfälle ges via Facebook @Ljuvadal.

Husvagn / husbil /tält2021-12-16T17:21:27+01:00

Husvagnar/husbilar ska vara inregistrerade till användning som/till motordrivet fordon. Egna fasta anordningar vid husvagn/husbil/tält, t.ex. trädäck och inhägnad är inte tillåtna utan campingvärdens godkännande. Om du är tveksam – fråga först om vad du har rätt att göra.
Endast en bil/fordon per campingplats. Bil/husvagn/husbilstvätt är ej tillåten på campingområdet. För allas säkerhet och trevnad ser vi att alla våra gäster har sina ekipage gasoltestade och godkända.
Bestämmelser för säkerhetsavstånd vid uppställning av husvagn, husbil och tält ska följas. Stickprovskontroller kommer ske av campingens personal. Anvisningar finns på informationstavlan vid entrén och på www.msb.se.

Servicehus2021-11-08T22:25:56+01:00

Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, duschar, disk och grillplatser) i samma skick som du själv önskar finna dem. Vänligen ta av skorna vid besök på toaletten. Tänk på att varmvattnet kan ta slut tillfälligt vid de tider då många duschar och diskar samtidigt. Hundar får inte tas in i servicehusen. Det är heller inte tillåtet att röka eller dricka alkohol inne i byggnaderna.

Sopor2021-12-16T17:36:40+01:00

Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Sopor slängs i de kärl som finns uppställda vid det gula servicehuset. Matavfall läggs i särskilda papperspåsar, tomma påsar hämtar du i särskild behållare invid soptunnorna. Tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, metall, batterier och restavfall slängs i respektive behållare. Lägg gärna pantburkar i separat behållare. Campingen hanterar endast hushållsavfall. För övrigt avfall och farligt avfall hänvisas till avfallsanläggningen i Mörrum. Följ den lokala anvisningen för källsortering, den finns uppsatt vid sopkärlen. Gäster som inte klarar att följa dessa regler riskerar omedelbar uppsägning.

Dricksvatten2021-12-07T10:55:18+01:00

Dricksvatten finns i tappkranar på campingområdet. Diskning eller sköljning av matkärl får inte ske vid dricksvattenkranarna. Fluorfiltrerat vatten finns i särskild kran på baksidan av det gula service-huset.

Gråvatten och latrin2021-11-08T22:28:56+01:00

Gråvatten ska förvaras i slutna kärl. Kärl för gråvatten respektive latrin tömmer du i separata hoar bakom det bruna planket snett mittemot det gula servicehuset. Fasta tankar för gråvatten töms på samma plats utmed vägen, se skyltning.

Grillning2021-11-08T22:29:37+01:00

Grillning är endast tillåten med el eller gasol och vid för grillning särskilt anlagda platser inom campingens område. Engångsgrillar är förbjudna. Du ansvarar för att hålla dig uppdaterad vad gäller brandskyddmyndighetens föreskrifter och följa restriktioner som gäller på grund av torka etc.

Lek2021-11-08T22:30:11+01:00

Bollspel är inte tillåtet vid tälten/husvagnar/husbilar och övriga byggnader. Se till att Dina barn väljer plats för lekar så att de inte onödigtvis stör andra. I skogen finns gott om plats – lek gärna där!

Hundar2021-11-08T22:30:47+01:00

Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Tänk på att vissa människor är rädda för hund – visa respekt. Inom campingens gränser får din hund vara lös om den inte är aggressiv mot andra hundar/människor eller stör campinggäster. Ta upp efter hunden och släng hundbajspåsen i restavfallet. Hundbad sker till höger om bryggan vid badplatsen.

Naturen2021-12-16T17:44:11+01:00

Var aktsam om naturen – den förtjänar din omtanke. Varje form av nedskräpning är strikt förbjuden och överträdelse medför straffansvar. Information om hur du blir en god naturvän finns på www.naturvardsverket.se/allemansratten.

Båt2022-06-13T12:47:28+02:00

Egen båt får inte sjösättas i Ugglebodasjön. Inte heller får motor monteras på båt hörande till Ljuvadal. Kanoter, kajaker, surfbrädor och liknande är tillåtna under förutsättning att de är väl rengjorda och har torkat sedan föregående användning. Detta för att förhindra spridning av vattenburen smitta och invasiva arter.

Rökning2021-11-08T22:33:57+01:00

Rökning är endast tillåten på den egna campingtomten. I övrigt eftersträvar vi en rökfri camping.

Covid-192021-11-08T22:34:36+01:00

Myndigheters råd, rekommendationer och restriktioner utfärdade med syfte att minska spridning av Covid-19 ska följas. Vi ber dig därför att stanna hemma när du är sjuk, tvätta dina händer ofta, hosta och nys i armvecket och håll avstånd. Vidare är det förbjudet att arrangera sammankomster som strider mot rådande bestämmelser.

Avresa2021-11-08T22:35:11+01:00

Campingtomten ska vara utrymd och väl städad före kl 12 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster.

Ansvar2021-12-07T11:00:23+01:00

Du som gäst förbinder sig att vårda hyresobjektet väl, samt att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller, samt att se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma.

Du ansvarar själv för alla skador som uppstår inom campingområdet genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är ersättningsskyldig för de skador som uppstår.

Du får inte använda campingtomten till något annat än turistlogi.

Ljuvadal frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skador på gäster och deras egendom. Vi förbehåller oss dessutom rätten, att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som campingvärden anger.

Till toppen