Bra att veta

Boka plats

Du bokar och betalar din plats via www.boka.ljuvadal.se. Då våra campingtomter varierar i storlek åligger dig som kund att tillse att tomten är tillräckligt stor för ditt ekipage. Angivna platsmått inkluderar säkerhetsavstånd på upp till 4 meter till grannen.

Betala vid ankomst

Har du inte förbokat går det bra att betala vid ankomst till Ljuvadal. Då detta är en drop in-camping utan reception, letar du själv upp en ledig plats. När du anländer parkerar du nedanför entrén och väljer därefter en ledig plats i vårt betalningssystem www.boka.ljuvadal.se. Gå gärna en runda till fots och se var du vill bo innan du väljer plats i betalningssystemet. För allas trevnad vill vi ha så lite bilkörning som möjligt inom campingområdet.

Dricksvatten

Dricksvattnet är från egen fastighet. Vi ber dig vara sparsam vid disk och dusch så det räcker åt alla.
I området förekommer fluorid naturligt i berggrunden. Enligt Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvatten bedöms dricksvattnet som tjänligt med anmärkning på grund av risk för tandemaljfläckar (fluoros) vid långvarig konsumtion. Önskar du fluorfiltrerat vatten finns det i särskild kran på baksidan av det gula service-huset.

Varmvatten

Vid det gula servicehuset finns varmvatten till disk i särskild tappkran. Mängden varmvatten är begränsad, tänk på att spara på vattnet. Varmvattnet kan tillfälligt ta slut vid de tider då många duschar och diskar samtidigt.

Gråvatten och latrin

Gråvatten ska förvaras i slutna kärl. Kärl för gråvatten respektive latrin tömmer du i separata hoar bakom det bruna planket snett mittemot det gula servicehuset. Fasta tankar för gråvatten töms på samma plats utmed vägen, se skyltning.

Lek

Hjälp dina barn att välja plats för lek så att de inte stör andra. I skogen finns gott om plats – lek gärna där!

WiFi

På campingen finns WiFi med begränsad räckvidd.

Naturen

Information om hur du blir en god naturvän finns på
www.naturvardsverket.se/allemansratten.