Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Tänk på att vissa människor är rädda för hund – visa respekt. Inom campingens gränser får din hund vara lös om den inte är aggressiv mot andra hundar/människor eller stör campinggäster. Ta upp efter hunden och släng hundbajspåsen i restavfallet. Hundbad sker till höger om bryggan vid badplatsen.