Var aktsam om naturen – den förtjänar din omtanke. Varje form av nedskräpning är strikt förbjuden och överträdelse medför straffansvar. Information om hur du blir en god naturvän finns på www.naturvardsverket.se/allemansratten.