Egen båt får inte sjösättas i Ugglebodasjön. Inte heller får motor monteras på båt hörande till Ljuvadal. Kanoter, kajaker, surfbrädor och liknande är tillåtna under förutsättning att de är väl rengjorda och har torkat sedan föregående användning. Detta för att förhindra spridning av vattenburen smitta och invasiva arter.