Husvagnar/husbilar ska vara inregistrerade till användning som/till motordrivet fordon. Egna fasta anordningar vid husvagn/husbil/tält, t.ex. trädäck och inhägnad är inte tillåtna utan campingvärdens godkännande. Om du är tveksam – fråga först om vad du har rätt att göra.
Endast en bil/fordon per campingplats. Bil/husvagn/husbilstvätt är ej tillåten på campingområdet. För allas säkerhet och trevnad ser vi att alla våra gäster har sina ekipage gasoltestade och godkända.
Bestämmelser för säkerhetsavstånd vid uppställning av husvagn, husbil och tält ska följas. Stickprovskontroller kommer ske av campingens personal. Anvisningar finns på informationstavlan vid entrén och på www.msb.se.