Gråvatten ska förvaras i slutna kärl. Kärl för gråvatten respektive latrin tömmer du i separata hoar bakom det bruna planket snett mittemot det gula servicehuset. Fasta tankar för gråvatten töms på samma plats utmed vägen, se skyltning.