Du som gäst förbinder sig att vårda hyresobjektet väl, samt att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller, samt att se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma.

Du ansvarar själv för alla skador som uppstår inom campingområdet genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är ersättningsskyldig för de skador som uppstår.

Du får inte använda campingtomten till något annat än turistlogi.

Ljuvadal frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skador på gäster och deras egendom. Vi förbehåller oss dessutom rätten, att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som campingvärden anger.